Recognition and Accreditation

ការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា 

         គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា ហៅកាត់ថា គ.ទ.ក. ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមព្រះរាជ ក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣០៣/១២៩ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៣ ស្ដីពីការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំឧត្ដមសិក្សា ដើម្បីដឹកនាំ គ្រប់គ្រងដំណើរការ ការធានា និងលើកកំពស់គុណភាពអប់រំឧត្ដមសិក្សានៅកម្ពុជាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ស្របតាម ស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ។

                 ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានគឺជាឆ្នាំទីមួយនៃការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ។ ដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាន ជាបឋមនិស្សិតត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ដែលមានរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការសិក្សា។ ក្រោយពីបញ្ចប់ ការសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាដោយជោគជ័យ និស្សិតនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រមួយ ដែលបញ្ជាក់ថាបានប្រលង បញ្ចប់និងជាប់ ជាស្ថាពរលើគ្រប់មុខវិជ្ជា ដែលមានចែងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៃគ្រឹះស្ថានឧត្តម សិក្សាខ្លួនបានសិក្សា ។ ដើម្បីទទួលសិទ្ធិចេញវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននេះ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានីមួយៗ ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃពីខាង ក្រៅតាមរយៈក្រុមមន្រ្តីវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព អប់រំនៃកម្ពុជា លើការអនុវត្តសូចនាករនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង០៦ សម្រាប់ចេញវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែល មានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពី "ដំណើរការថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា" ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ទាំង០៦ មានដូចខាងក្រោម :

  1. ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន : ត្រូវមានដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ប្រកបដោយរចនាសម្ព័ន្ធ ច្បាស់លាស់ ដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ។
  2. ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនៃថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន : ត្រូវមានផែនការយុទ្ធសាស្រ្តេដែលមានរយៈពេលយ៉ាងតិចបីឆ្នាំ ដែល បង្ហាញលទ្ធភាពស្រូបយកនិស្សិតពេញម៉ោង យ៉ាងតិចបំផុត ១០០នាក់ឳ្យចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ។
  3. កម្មវិធីថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន : ត្រូវមានកម្មវិធីថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាលម្អិត រួមបញ្ចូលខ្លឹមសារ និងរចនាសម្ព័ន្ព កម្មវិធីសិក្សា និងប្លង់គោលនៃមុខវិជ្ជានីមួយៗ ។
  4. ធនធានគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន : ត្រូវមានគ្រូបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយសមត្ថភាព និង បទពិសោធ ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សា ។
  5. សម្ភាររូបវ័ន្ត និង ធនធានសិក្សា : ត្រូវមានបន្ទប់សិក្សា បន្ទប់ពិសោធន៍ សៀវភៅ ឯកសារសិក្សា និង សម្ភារ រូបវ័ន្តចាំបាច់ផ្សេងទៀត គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើឳ្យការសិក្សា និងការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត និង គ្រូបង្រៀនស្រប តាមកម្មវិធីសិក្សា ។
  6. ការជ្រើសរើសនិសិ្សតចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន : ត្រូវមានដំណើរការជ្រើសរើសនិស្សិតឳ្យចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំ សិក្សាមូលដ្ឋានប្រកបដោយតម្លាភាព និងស្របតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ដោយក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា ។

    ដោយឡែកសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានរបស់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា លេខ១៤៩១ អយក.ប្រក ចុះ ថ្ងៃទី១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យបៀល ប្រាយ។

   ក្រោយមកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៦ គណ:កម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រទទួល ស្គាល់គុណភាពអប់រំបណ្តោះអាសន្នលើដំណើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន២០០៥ - ២០០៦ ចុះ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០០៦ ដល់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការ សិក្សាដោយ ជោគជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៥-២០០៦ ជាផ្លូវការ ។

   បន្ទាប់មកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៧ គណ:កម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រទទួល ស្គាល់គុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធិ លើដំណើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ២០០៦-២០០៧ ចុះ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រដលើនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៦-២០០៧   ២០០៧-២០០៨   ២០០៨-២០០៩ ជាផ្លូវការ ។ 

   បន្ទាប់មកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១០ គណ:កម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រទទួល ស្គាល់គុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធិលើដំណើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ២០០៦-២០០៧ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១០ ដល់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រដលើនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយ ជោគជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០០៩-២០១០   ២០១០-២០១១   ២០១១-២០១២ ជាផ្លូវការ ។

   នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ គណ:កម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ គុណភាពអប់រំពេញសិទ្ធិលើដំណើការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ២០១២-២០១៣ ចុះ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១០៣ ដល់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ ការសិក្សាដោយ ជោគជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣   ២០១៣-២០១៤   ២០១៤-២០១៥ ជាផ្លូវការ ។

Devloper Team | FAQ | Comment | Contact Us | Site Map | MIT Group

© Copyright 2012-13 Build Bright University of Cambodia. All Rights Reserved.
Terms of Use | Privacy | Non-discrimination
Last modified on 15 November, 2012 by DAS & DoP